Bedenktermijn

Uw order wordt normaliter nog dezelfde werkdag verstuurd, uiteraard wel na een correcte ontvangst van uw betaling. Uw zending zal in de meeste gevallen per PostNL aan u worden verzonden. 

Zoals gebruikelijk in de zaadwereld zijn de aangeboden artikelen leverbaar onder voorbehoud van zaadbeschikbaarheid. In geval een artikel niet op korte termijn beschikbaar is (tegenvallende oogst, onvoldoende kiemkracht etc.) zullen wij de order annuleren, in contact met u treden voor een evt. vervangend artikel, dan wel uw factuur aanpassen en het teveel betaalde bedrag aan u terugbetalen. Ingeval van het uitzonderlijke geval dat uw gehele order niet leverbaar is, dan wordt het totale aankoopbedrag (inclusief evt. verzendkosten) aan u terugbetaald. Dit zal zo spoedig mogelijk gebeuren, doch uiterlijk binnen 14 dagen na afbericht.

U heeft bovendien 14 dagen de tijd, ingaande op de datum van de ontvangst van uw zending, om zonder opgaaf van redenen uw order te herroepen. Na deze melding van herroeping heeft u nog 14 dagen om het product terug te sturen. U kunt er ook voor kiezen om de producten te retourneren binnen de bedenktermijn van 14 dagen en in het retourpakket een mededeling te voegen waaruit uw wens tot herroeping blijkt. In dit geval dient u de producten te retourneren binnen 14 dagen na ontvangst.

Voor het beoordelen van de zaden is het niet nodig om deze uit te pakken. Als ze toch geopend of gebruikt zijn, dan is het niet meer verkoopbaar en kan de waardevermindering oplopen tot 100%. Deze ongeopende eis geldt niet voor de overige producten als boeken, gidsen, aardeschijven etc. Hiervoor geldt dat het product in originele verpakking "als nieuw", indien redelijkerwijs mogelijk, aan ons geretourneerd moet worden. Indien aan deze voorwaarden is voldaan, zullen wij u het volledige bedrag, inclusief de evt. verzendkosten voor de heenzending aan u crediteren en overmaken. De kosten voor het retourzenden van de order is wel voor uw eigen rekening. De terugbetaling zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen gebeuren na ontbinding. Wij betalen terug via hetzelfde betaalmiddel als waarmee u betaald heeft. Let op dat wij u kosten in rekening kunnen brengen, indien de geretourneerde spullen beschadigd terugkomen. Het Europese modelformulier voor herroeping vindt u als laatste pagina bij de Algemene Thuiswinkelvoorwaarden en hier onderaan. U mag uw spullen retourneren naar:

Sijmproducts, (Allezadenkopen.nl)
Lavas 16
1616 TX Hoogkarspel

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping


Modelformulier voor herroeping


(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
    [ geografisch adres ondernemer]
    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer] 
   
b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
    de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
    de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
    de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
    herroept/herroepen*
     
   
c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]  
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.