GMO

 

BELANGRIJK OM TE WETEN!

ALLE ZADEN VAN SLUIS GARDEN:

• ZIJN NIET ONTSMET

• ZIJN NIET GENETISCH GEMANIPULEERD

• HET BIOLOGISCH ASSORTIMENT IS GROEIENDE

GMO vrijAlle zaden van Sluis Garden zijn te allen tijde NIET ontsmet, zoals wel gebruikelijk is in de
professionele handel. Op de zaden van Sluis Garden, ook de professionele soorten, dus bewust GEEN bestrijdings- of andere chemische hulpmiddelen ter voorkoming van bijv. ziekten of stimulans voor krachtigere/snellere groei.

Sluis Garden is van mening dat de zaden voor de hobbytuinder NOOIT ontsmet mogen zijn!
Alle zaden van Sluis Garden zijn te alle tijden NIET genetische gemanipuleerd. Dus: 100% GMO-vrij! Kort vertaald: er is niet in het DNA van de plant of het zaad gerommeld om “betere/
gelijkwaardigere” planten te verkrijgen.

Sluis Garden is van mening dat de zaden voor de hobbytuinder NOOIT genetisch gemanipuleerd mogen zijn! Een groeiend deel van het assortiment van Sluis Garden worden de komende jaren BIO/EKO zaden. Biologische zaden, ook wel EKO-zaden genoemd zijn geteeld, geschoond en verpakt volgens de biologische methode, welke is vastgelegd en gecontroleerd door de stichting SKAL. Ons nummer is 026035/NL-BIO-01.

Biologische zaden zijn geoogst van planten die opgekweekt zijn zonder enig gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest of andere milieuonvriendelijke hulpmiddelen. Het assortiment van BIO-soorten die zich kwalitatief kunnen meten met onze huidige kwalitatieve soorten is gelukkig de laatste jaren groeiende. Ook de vraag bij u, de uiteindelijke consument, is duidelijk gegroeid wat opname in ons assortiment bespoedigd.

Belangrijke meetpunten bij de te kiezen zaadsoorten zijn natuurlijk wel betrouwbaarheid op kiemkracht, ziekteresistentie, smaak en oogstzekerheid. Sluis Garden is van mening dat het assortiment BIO/EKO zaden voor de hobbytuinder uitgebreid moeten worden. Dit mag echter niet ten koste gaan van de betrouwbaarheid en goede opbrengst, wat u gewend bent van de huidige niet ontsmette zaden.