Privacy

Privacy:

 

Dit is de website van Kyda
Ons bedrijfsadres is Bierkade 4 1621 BE Hoorn
Ons postadres is Vijzelstraat 13 1621 AS Hoorn
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 56556101
Ons B.T.W.-nummer is NL.1879.15.660.B01
 
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert.
 
Deze informatie wordt gebruikt Als klant aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, kunnen wij de klant mailen.
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
 
Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) Als klant aangeeft de nieuwsbrief te willen ontvangen, kunnen wij de klant mailen..
 
We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.
 
Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 
 
Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?
---------------------------------------------------------------
 
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen 
- Per email: info@allezadenkopen.nl
- Per brief: Vijzelstraat 13 1621AS Hoorn
 
Over communicatie per e-mail
 
Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
 
Over communicatie per brief
 
Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.
 
Over communicatie per telefoon
 
Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal ons bedrijf u alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt.
 
Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.
 
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 
Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
 
Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons bedrijf zelf, op het hierboven vermelde adres.
 
De enige persoonsgegevens die wij verzamelen (zoals NAW-gegevens) zijn alleen nodig voor het afhandelen van de bestelling. Voor elk ander doel worden deze gegevens NIET gebruikt.